Эхлэл 54 Start 54

Өдөр
:
Цаг
:
Минут
:
Секунд

Эхлэл54 гэж юу вэ?

Монгол улсын ирээдүйн боловсон хүчин болох бага насны хүүхдүүдийг нээн илрүүлэн дэмжих зорилготой хөдөлгөөн юм. Уг хөдөлгөөн нь 5-7 насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн хөгжил, локиг сэтгэлгээ, хөгжих чадвар, карьерийн үндсэн чиг хандлагыг ойлгох тест аван потинциалийг тодорхойлон гоц хүүхдүүдэд тэтгэлэг олгох юм.

Зорилго

Үндсэн боловсролын чиг хандлагыг тухайн хүүхдэд тохирсон байдлаар тодорхойлох, дэмжих.

Хөдөлгөөнд нэгдсэн байгууллагууд

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo

Та хөдөлгөөнд нэгдэн хандив өргөснөөр уг хөтөлбөрийн суурийг тавихад гар бие оролцох боломжтой юм. Бид хандивын дансанд цугларсан мөнгөөр уг тестийг үнэгүй авах тэтгэлэг олгох сангийн суурийг тавих юм.